Erkjennelsen

I arbeidet mitt med klienter observerer jeg at opplevelsen av ‘å ha suksess’, ‘å være vellykket’ og ‘å ha et godt liv’ er i endring. Det er for mange ikke lenger tilstrekkelig å være vellykket i form av karriere, penger og materiell status. Jeg hører behovet for å kunne bidra til noe som er større enn meg selv. 

Jeg observerer et driv etter å bli seg selv fullt og helt, å være sann, bevisst, og å skape et liv som gir dyp mening og boblende engasjement. Jeg observerer også inderlige ønsker om trivsel, og å ikke slite seg ut i hverdagens opp og nedturer. Jeg observerer en lengsel etter balanse, harmoni, ro, stødighet. En higen etter fleksibilitet og å ha rom rundt seg. Jeg observer en motstand mot å drives fra det ene til det neste i et evigvarende jag – etter hva? Jeg legger merke til drømmer om å være tydelig og synlig i sitt selvuttrykk, og i berusende frihetsfølelse kunne slippe løs egne ressurser.
Jeg hører om trangen til å oppleve dyp nærhet med dem man lever sammen med, og en higen etter relasjoner som fremmer gjensidig vekst både på jobben og ellers.

Jeg lytter til fortellinger om å forstå det som kaller og trekker og driver og å forbinde seg til det. Jeg blir fortalt inderlige ønsker om å lene seg inn i sitt potensial, få det i blomst, og gjøre en betydningsfull forskjell i andre menneskers liv, og med sitt bevisste bidrag være med å forme verdens fremtid, både i det nære og i det omfangsrike. Kvinner og menn forteller om et engasjement for noe som er større enn egen vellykkethet og suksess. Det er et driv etter å aktualisere seg selv til det beste for andre og samfunnet vi lever i. Det er mye vakkert som skjer når en person bestemmer seg for å følge den indre drivende rettetheten. For meg som doktor i helsefremming blir jeg grepet av glansen i øynene, innsikten som med ett gjør at man må le høyt, modenheten og visdommen som gir fylde og ro på en ny måte, og ikke minst blir jeg grepet av at engasjementet, vitaliteten, meningen, roen og gleden øker.

Utgangspunktet er ofte uro

Opplever du å være bevisst og ressurssterk, men likevel ha en tendens til å forstrekke deg? Har du følelsen av noe ugjort? Et driv inni deg som du lengter etter å forbinde deg til, men som du ikke riktig får tak på? Et dypt ønske om å få mer ut av jobb, relasjoner, av livet i sin alminnelighet? Kanskje kjenner du på et gap mellom det du lengter etter og det du opplever i hverdagen? Kanskje har du gått deg fast i spor som ikke gjør deg glad? Kanskje er det opplevelser av tomhet, uro, bekymring, resignasjon, og en følelse av utbrenthet som preger hverdagen din? Kanskje har du følelsen av at det må jo være noe mer til dette livet?

Kanskje er du nesten skamfull over å tenke slike tanker, siden du på overflaten, i dagliglivet, lever et vellykket liv. Men kanskje merker du likevel en uro som ikke lar deg i fred? Og dersom du snakker med venner og familie om det, så sier de kanskje:

‘Hva er det du mener, eller maser med, du har jo en flott jobb, karriere, utdannelse, god familie, partner, barn, fint hus, bil, klær, du er jo så vellykket, er du ikke fornøyd, hva mener du med tomhet, mangel på mening, uro, noe som mangler, noe mer, du har vel ingen grunn til å være nedfor eller deprimert. Det er om å gjøre å nyte det du har, Vi lever tross alt i et av verdens rikeste land.

Og kanskje høres dialogen du har med deg selv også slik ut? Kanskje skjerper du deg da, forsøker å legge lokk på uroen, og du  fortsetter som før?

“Å skjerpe seg” fungerer sjelden lenge av gangen. Følelsen av uro, den gir seg ikke. Uroen kan dempes i blant når vi for eksempel er på reise, trener, jobber litt ekstra, kjøper noe nytt, planlegger et selskap, eller vi finner en annen form for distraksjon. Men, uroen kommer som regel tilbake igjen, og den har en tendens til å bli sterkere og sterkere jo mer vi forsøker å skyve den vekk. Uroen er et signal om at selvfornyingskraften er aktivert, og at du inviterer deg selv til helt bevisst å bli med på reisen. 

Et veiledningsprogram som hjelper deg å lytte

Jeg tilbyr et program som handler om selvfornyelse, helsefremming, transformasjon, bevisstgjøring, helgjøring, og overgangsfaser i livet. Programmet er personlig, eksklusivt, tett og nært.

Det er designet for å gi en opplevelse av å bli grundig sett og hørt. – Jeg ønsker å hjelpe deg å få større klarhet i hva en indre uro kan bety i ditt tilfelle. Programmet er et kraftfullt redskap for bevisstgjøring og vekst. Du vil få hjelp til å se klarere det som til nå har gitt opplevelsen av å stå fast, og det som har hindret deg i å ta de stegene du lengter etter.

Programmet handler om å gjenvinne, opprettholde, og forsterke vitalitet, livsengasjement, mening og glede. Det handler om å svare opp det som kaller, og om å forbinde seg til fremtidspotensialet. Det handler om å gjenkjenne overgangsperioder i livet, og å forstå og støtte fasene i fornyingsprosessen. Det handler om bevisste valg og større forståelse for livskreftene; hva skal skapes, hva skal gis slipp på, og hva skal videreutvikles og fortsatt få gi næring. Det handler om å bryte dramatriangelaktivitet. Det handler om at sunn vekst er kapasitet til å leve med dypere kompleksitet, koherens, resonans, harmoni og helhet. Det handler om oppvåkning og bevissthet. Det handler om relasjonen til meg selv, til andre, og til livet og eksistensen. Det handler om å bringe fram essensen ved å gjennomskue fordreide perspektiver, projiseringer, oppsplitting og undertrykkelse. Det handler om å bli, og å være, LivsKlok.

Programmet LivsKlok har sitt utspring i Salutogenese og Selvtuning som jeg og mine kolleger på Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Bergen har forsket på og utviklet gjennom mange år.

Programmet bygger også på kompetanse fra fordypning i ‘Transformational Coaching, Facilitation, and Leadership’, i programmene til Dr. Claire Zammit, ved ‘The Institute for Woman-Centered Coaching, Training and Leadership’(www.evolvingwisdom.com).

I tillegg bygger programmet på mange år med meditasjonspraksis, blant annet under veiledning av Craig Hamilton og hans program ‘The Awakened Life’ (www.evolvingwisdom.com).

Siden 2017 har mitt internasjonale kollegafellesskap hjulpet meg å videreutvikle programmet gjennom utallige timer med veiledning og felles refleksjon, individuelt og i Mastermind grupper, eller Heiagjenger, som jeg kaller det på norsk.

Siden 2021 har jeg samarbeidet med the EARTHWise Centre, og Dr. Anneloes Smitsman (www.earthwisecentre.org) Ved hjelp av Smitsman’s veiledning og mentorskap har jeg fordypet den vitenskapelige og erfaringsmessige forståelsen for blant annet evolusjonær koherens, bevissthet, og trivselsevne, individuelt og kollektivt.

Undervisnings- og veiledningsprogrammet LivsKlok er i stadig utvikling i tråd med alt dette. 

Balansen mellom feminin og maskulin kraft

Det er altså mulig å ytre sett være vellykket, og smertefullt nedtrykt og forvirret på innsiden samtidig. Dette er et paradoks. Noe av forklaringen kan ligge i at vi langt på vei lever og arbeider i en kultur som har kultivert den maskuline væremåten, det ‘å leve fra hodet’. For å være vellykket og gjøre såkalt karriere, har mange av oss lært å arbeide logisk, analytisk, rasjonelt og planmessig. Samtidig har vi lært å koble bort de sidene av oss som tradisjonelt er assosiert med mykhet, sårbarhet, undring, ikke vite alle svarene, men være nysgjerrig, ustrukturert, romslig, omfavnede, lyttende osv.

Jeg har gått karriereveien. Det har krevd av meg å være veldig strukturert og målrettet. Etterhvert kjente jeg meg mer og mer frakoblet meg selv og mine dypere behov og ønsker.

 

Innimellom fanget jeg nok opp en uro, utilfredshet, nedsatt engasjement, vitalitet og glede i meg selv, men jeg tok ikke signalene særlig på alvor. Jeg skjøv dem vekk og gikk på videre; helt til jeg ble tvunget i kne. Selv da konstruerte jeg forklaringer for meg selv, for hjelpeapparatet, og familien som førte til at jeg kunne gå tilbake til arbeidet etter hvert som energien bygde seg opp igjen. Jeg gjorde få justeringer. Det handlet om å fortsette der jeg slapp. Inntil jeg var så sliten at jeg trengte en pause. Sakte, og med stor motstand, forsto jeg at jeg hadde behov for å gjøre større og mer omveltende endringer. Det var en utrolig lettelse da jeg aksepterte det, men det var smertefullt og vanskelig å komme dit. Jeg måtte lære meg dyp, indre lytting og ta meg selv mer på alvor. Transformasjonen, og fornyelsen  var opplysende og helgjørende. Det var herlig da det igjen begynt å synge inni meg. Jeg endte med å si opp jobben på universitetet for å kunne fokusere fullt og helt på å undervise, veilede, og støtte medmennesker til økt opplevelse av sammenheng, helhet, autentisitet, vitalitet og livsglede.

Så, hva er dette indre drivet, denne følelsen av noe mer, av noe annerledes? I dag forstår jeg det som at vi forsøker å minne oss selv på uforløste ressurser og muligheter. Det er signaler fra oss selv, til oss selv, om ubalanse og disharmoni. Det er signaler om at vi tillater deler av oss selv å dominere over, og dermed undertrykke, andre deler av oss selv.

Det indre drivet kan forstås som en utviklingsimpuls, impulsen til fornyelse. Impulsen til å gi slipp på noe som er ferdig erfart og har utspilt sin rolle. Impulsen til å bringe fram et mer integrert, balansert, harmonisk og koherent uttrykk, for hvem jeg er.

Impulsen kan sammenlignes med den kreative impulsen som får en larve til å bli en puppe og til slutt en sommerfugl. Det er en merking eller sansing av den personen vi kan bli. Det er en sansing av den type relasjon vi kan være en del av, det bidraget vi kan gi til noe som er større enn oss selv. Følelsen av driv og dype lengsler er potensialets stemme, det er fremtidens stemme. Uroen kommer når vi ikke lytter. Frustrasjonen og tristheten kommer når vi ikke forstår hvordan vi kan få tak på det, og dermed blir værende frakoblet.

Hvordan pleier du å fornye deg selv? Hva er din prosess og din praksis? Hvilke type erfaringer vil vanligvis motivere deg til endring og fornyelse? Har du behov for ro og tilbaketrekking? Velger du å være aktiv, trene, eller komme ut i naturen? Velger du å snakke med gode venner? Spør deg selv: Hvordan fornyer jeg med selv?

Min erfaring er at mange fornyer seg ved å drive seg selv stadig hardere, helt til det ikke går lengre, helt til de når kanten av stupet og kanskje også bikker over. De opplever seg utmattet, slitne, frustrerte, nedfor, fortvilte, fastlåste, forvirret, hanglete, og lite vitale. Så, de fornyer seg selv på svært krevende og smertefulle måter. Det er ikke nødvendig.

Dersom du er en slik person som får til endringer i livet ditt kun når du har kjørt deg fast i nedbrytende mønstre, så vit at det ikke er nødvendig. Jeg kan hjelpe deg å bli bevisst den alltid pågående selvfornyingskraften. Jeg kan guide og støtte deg slik at prosessen oppleves varsom, oppbyggende og meningsfull.

LivsKlok – et undervisnings- og veiledningsprogram som hjelper deg
å styrke evnen til trivsel  

Den maskuline kraften

I vår kultur opererer maskulin kraft vanligvis utfra en forståelse av at det er noe der ute vi helst vil ha kontroll på. Prosjektledelse, strategier, tenke linjert, resonere, analysere, dele opp, gjøre oversiktlig, osv., er ferdigheter som hjelper oss med det. Vi etterstreber å se alle stegene i det vi ønsker å skape, og vi legger en strategi for å nå målet. Fra en slik logikk, trenger vi å se veien fram til sluttproduktet før vi ønsker å investere energi og ressurser i det. Når selvfornyingen er i gang så vil vi ut fra en maskulin logikk prøve å tenke oss til hvordan det skal skje. Da vil vi sannsynligvis oppleve at vi ikke får det til. Vi trenger andre ferdigheter i tillegg. Selvfornyelse kan ikke organiseres som et klassisk prosjekt. Fornyelsen blir uklar og utydelig, til tross for at vi kjenner driv, lengsler og potensial inni oss. 

Den feminine kraften

Den feminine kraftens kjennetegn er undring, åpenhet, dyp lytting og mottagelighet. Når en person søker å aktualisere sitt potensial, skjer veksten innenfra og ut.

. Vi finner beskrivende eksempler på prosessen rundt oss i naturen. En roses frø må plantes i næringsrik jord, spirene må beskyttes ved at det lukes, vannes og næres. Eller se for deg hvordan bestanddelene i jord, luft og vann organiserer seg rundt potensialet i en eikenøtt slik at det slår rot, springer ut og vokser til å bli et eiketre. Vi er også natur. Se om du kan forestille deg at den samme prosessen skjer i oss når vi vokser og vi tar det neste steget i vår utvikling. Vår oppgave blir å foredle forholdene, å pløye og nære jordsmonnet, vi må luke og sørge for lys, vann, og beskytte mot for mye vind. Vi trenger først og fremst å være forbundet til eget driv. Drivet og lengselen kan forstås som potensialets frø.

Selvfornyingskraften

Det potensialet vi kan merke i oss når vi lytter innover, erfarer jeg som reelt. Det er fremtiden som kaller fra den delen av oss som er rent potensial, som ennå ikke er født eller virkeliggjort. Selvfornyingskraften er selve livskraften, den er gitt oss fra naturens side. Det er ikke noe vi mennesker trenger å skape. Det handler om å bli oppmerksom på hvordan den fungerer og å forbinde oss til den. Fornyingskraften har sitt utspring i det nivået av bevisstheten som ennå ikke har fått noen form, det er ufødt, det er ennå ikke virkeliggjort. Men samtidig er dette nivået i bevisstheten selve fundamentet for materialiseringen, for hvordan ikke-lokalisert potensial blir til lokalisert, konkret form, her og nå i tid og rom.

Når vi arbeider utfra ideen om at bevissthet ikke er noe vi har, men det vi er, og at vi alle lever sammen i et univers hvor bevisstheten er grunnleggende, da vil vi også kunne innse at bevisstheten er kontinuiteten, og at det formgitte er tidsbegrenset.

Det er derfor betydningsfullt å forstå, at når du arbeider for å videreutvikle og fornye livet ditt, relasjonene dine, drømmene og visjonene dine, så trenger du å benytte kapasiteten til å forbinde deg og lytte dypt inn i de ufødte, ikke-lokale dimensjonene av deg selv, av livet og bevisstheten, og du trenger å forstå at det du bringer fram inn i vår konkrete, fysiske verden, det er alltid tidsbegrenset.

De fysiske uttrykkene vi bringer inn i tilværelsen de er ikke designet for å vare til evig tid. Det som varer er selve skapelsesprosessen – fornyingsprosessen. Fornyingskraften er kontinuerlig, men formene som virkeliggjøres i tid og rom de er alltid tidsbegrensede.

Utbrenthet – når livsengasjementet brenner ut

Utfordringen er at vi ofte ikke har så god forståelse for hvordan potensialet kan utvikles. Vi har egentlig ikke noe referansepunkt for det vi vil skape og ønsker å få til. Min erfaring er at usikkerheten kan føre til at jeg begynner å tvile på meg selv, jeg begynner å nøle, og får en følelse av mistro til det jeg kjenner inni meg, en følelse av at det rett og slett er umulig og ikke verdt min oppmerksomhet. I beste fall tenker jeg kanskje: ‘ok, jeg venter og ser’. Det som da skjer med selvfornyingskraften, er at vi ikke lengre er fullt ut engasjert i den. Det er lett å resignere og vi orker ikke å engasjere oss lengre.

Dette er en dimensjon ved det å bli utbrent – livsengasjementet brenner ut. Vi resignerer, eller går i ventemodus. Vi har midlertidig mistet forbindelsen til vårt indre driv.

Jeg erfarer at vi ikke kan bli kraftfulle, bevisste personer i vekst, når vi har mistet troen på og forbindelsen til drivet og selvfornyingskraften.

Det ligger implisitt i selvfornyingskraften at vi ikke kan komme i fornyingsprosess dersom vi holder fast i det gamle. Dersom du forsøker å kontrollere alt som skjer, eller du forsøker å gi spesifikk retning til kraften, så fungerer det dårlig. Det er fordi fornyelsen skjer når vi gir slipp på det gamle.

Derfor er invitasjonen er å gi slipp på gamle former, utdaterte mønstre og perspektiver, og igjen tillate sinnet å bli fleksibelt og smidig. Fornyelsen handler ofte om at vi bygger en ny struktur, et nytt skjelett, som gir form til livet som uttrykker seg gjennom oss. Det innebærer som regel bevisstgjøring og skifte av gamle perspektiver, tankemønstre, tros- og verdisystemer, og hvorfra vi er ankret i handlingene våre.

Jo mere rigid vi holder fast i det gamle, jo mere vi forsøker å gjøre varig det som ikke er designet for å vare, jo mere holder vi tilbake livet i oss.  Det er som om vi tar kveletak på livskraften vår. Etter hvert som vi bygger forsvarsverker som holder livet og fornyelsen tilbake, desto mindre fleksible og smidige blir vi, og paradoksalt nok blir vi mindre motstandsdyktige. Vår evne til vekst og videreutvikling reduseres, og selvfornyingskraften undertrykkes og hindres.

Min erfaring er at jo mer selvfornyingskraften undertrykkes og hindres, jo mer skjer fornyingen som en dyd av nødvendighet. På en eller annen måte presser den seg fram. Vi kan bli tvunget i kne. Opplevelsene som da fyller mest er som regel utmattelse, slitenhet, frustrasjon, nedtrykthet, resignasjon, og ulike former for smerter og plager. Min erfaring er at det ikke nødvendig.

Ta gjerne en titt inn i deg selv og se etter; hvor åpen er du for din vekst og fornyelse? I hvilken grad er du mottagelig og tilgjengelig for endringene livet innbyr til? Hvor mye motstand kan du merke?

Helsefremming og salutogenese – en styrkende helseutvikling

I salutogenese er vi opptatt av å fremme oppbyggelige prosesser og få til en utvikling i retning av et stadig sterkere helseuttrykk.

Helsefremmende arbeid handler grunnleggende om folks muligheter til å påvirke og ha kontroll over forhold av betydning for helse.  Salutogense er læren om det som bringer helse (av latinske salus/helse eller velferd, og det greske genesis/kilde eller utspring). Målet med salutogenese er økt opplevelse av helse, trivsel og velvære for enkeltmennesker, familier, arbeidsplasser, lokalsamfunn, og storsamfunn. Et av de viktigste virkemidlene er å styrke opplevelsen av sammenheng, eller sense of coherence.

Helse består av flere menneskelige dimensjoner (fysisk, psykisk, sosialt, åndelig) som virker sammen i et hele. Å fremme helse handler om å styrke kapasiteten til å håndtere, forstå, tilpasse seg, og utvikle seg med smidighet og styrke. Det handler om å ikke bli overveldet og uhensiktsmessig tynget av livets uunngåelige vanskeligheter og dermed ha overskudd til hverdagens utfordringer og muligheter.

Ut fra en salutogen forståelse bedres eller svekkes helse avhengig av hvordan ressursene våre er utforsket, tilgjengeliggjort og hensiktsmessig tatt i bruk. Ressursene kan være psykologiske, intellektuelle, materielle, åndelige, sosiale og kulturelle. En styrkende helseutvikling stimuleres av at personen oppøver en introspeksjon – sanse – reflektere – handle kompetanse for styrking av opplevelse av sammenheng. Denne selvomsorgsprosessen kalles ‘Selvtuning’. Det overordnede målet i salutogenese er å identifisere og stryke en god helseutvikling, og å identifisere og snu en nedbrytende utvikling. Helse er dynamisk og alltid i endring.

I undervisnings- og veilednings-programmet LivsKlok ønsker vi å stimulere helseutviklingen slik at personen beveger seg mot stadig større forbindelse til, og integrasjon av egne følelser og behov, tilknytning til andre, og utvikling av en moden tro på å være en del av et større hele. En styrkende helseutvikling gir økende opplevelse av å ha det godt, av mening, vitalitet, engasjement, av ro og glede. En styrkende helseutvikling innebærer som regel mer våken bevissthet, det gir økende trivselsevne, kapasitet til å holde større kompleksitet, og frembringer gradvis større opplevelse av koherens eller sammenheng.

En nedbrytende helseutvikling beveger seg mot stadig mer frakobling fra egne følelser og behov, isolasjon fra andre, og manglende tro på å ha en verdifull plass i en inkluderende verden. En nedbrytende helseutvikling gir gradvis redusert opplevelse av å ha det godt, av mening, vitalitet, engasjement, av økende uro og mindre glede.

Min erfaring er at programmet LivsKlok, stimulerer en persons kapasitet til å holde større kompleksitet, merke dypere resonans, modning, mening, glede og vitalitet.

Jeg erfarer at undervisnings- og veiledningsprosessen oppleves helsefremmende, helgjørende og bevisstgjørende for den som gjennomgår den, og at den ofte er til glede og nytte for menneskene rundt.

Hva er transformasjon?

En transformasjon innebærer endringer på identitetsplan, og i en persons verdisystem.  Tre nivåer av endringer må skje for at en transformasjon skal være fullstendig. Det må skje endringer i hvordan en person forstår seg selv (psykologisk nivå). Det må skje endringer i hva personen tenker om andre, om livet, om verden, om universet (verdi- og livssynsnivå). Det må skje endringer i atferd ved at det utvikles nye ferdigheter som muliggjør integrering og kroppsliggjøring av det endrede verdi- og livssynet (atferdsnivå).

I undervisnings- og veiledningsprogrammet LivsKlok utvikles en vekstorientert relasjon mellom klient og veileder preget av undring, lytting, åpenhet, støtte, trygghet og tillit. Kvaliteten på relasjonen er av betydning for klientens mulighet til å utforske og få en fornemmelse av eget driv, nåværende antagelser og måter å være på. Prosessen bidrar til at klienten kan bevisstgjøre og utvide kapasiteten til mer nyansert meningsdannelse, som i sin tur gir mulighet til utvikling av nye væremåter, ferdigheter og kapasiteter. I programmet er vi ikke opptatt av fortiden for å utvikle oss emosjonelt, vi er opptatt av den meningen som ble tillagt det som skjedde som fremdeles er aktivt i dag. Fokuset er på hvordan vi som voksne, med de ressursene vi nå har, kan utforske meningen vi skapte rundt den gamle historien og forstå den på nye måter. Vi ønsker å identifisere og få innsikt i meningsdannelsen og betrakte den fra den voksnes evne til å se nyanser, ulike perspektiv og paradokser.

Veiledning er ikke psykoterapi

Veiledning er ikke psykoterapi, jeg er ikke psykolog. Jeg har en doktorgrad i salutogenese og helsefremmende arbeid. Til forskjell fra å ha samtaler som har fortiden som omdreiningspunkt, er disse samtalene i programmet orientert rundt den fremtiden du gjerne vil skape for deg selv og andre. Vi arbeider sammen som partnere for å avdekke og utforske det som til nå har hindret deg i å få tatt ut ressursene og styrkene dine så optimalt som mulig. Jeg ønsker å støtte deg i å utvikle din selvomsorg, slik at du kan få solid kontakt med ditt indre driv. Ønsket er at du kommer i en oppbyggelig helseutvikling, at du utvikler robusthet, og raskt finner fotfestet skulle du oppleve å vakle. Målet er at du opplever å leve i god overensstemmelse med ditt indre driv, at du er bevisst og forbinder deg til den alltid pågående selvfornyingskraften og at du dermed opplever deg fleksibel, smidig, sterk, og i utvikling. Målet er at du øker kapasiteten til identifisering, omdanning og fornyelse av gamle fastlåste mønstre og at du er i en styrkende helseutvikling som gir økende opplevelse av sammenheng og trivsel. Du vil kunne merke det som økt opplevelse av mening, vitalitet, engasjement, og av stødighet, fleksibilitet, ro og glede.

Veiledningen er ikke behandling

Veiledning er ikke behandling for vanskelige emosjonelle utfordringer slik som alvorlig depresjon, angst eller traumer. Dersom du opplever noe av dette, vil jeg anbefale deg å ta kontakt med din fastlege for utredning og tradisjonell behandling i stedet. Får du allerede behandling for en psykologisk utfordring, ber jeg deg om å informere terapeuten din om at du deltar i veiledningsprogrammet. Programmet kan endre din nåværende måte å betrakte livet på.

Er du nysgjerrig?

Ta kontakt med meg for en liten prat, eller en litt lengre utforskningssamtale. Samtalen innebærer ingen forpliktelse og er gratis. Den har kun til hensikt å gi ytterligere informasjon og hjelpe deg å se klarere om denne type veiledning og undervisning det du er på jakt etter. Utforskningen tar vanligvis 45 – 60 minutter.  Samtalen foregår på telefon eller på nett.