aktivere skaperkraft

Individuelt program

Vi møtes 2 timer pr måned over 12 måneder. I ukene mellom hver sesjon arbeider du med øvelser, refleksjoner og meditasjoner. Hjemmearbeidet er designet på bakgrunn av undervisnings- og veiledningssesjonenes innhold og er spesielt tilrettelagt for din individuelle prosess. Refleksjonene sendes inn til meg før neste møte og danner utgangspunkt for påfølgende sesjon.

Sesjonene foregår i Sandefjord eller Oslo, alternativt via Skype/Zoom.

 

Enkeltstående sesjoner

Enkeltstående sesjoner er et tilbud til klienter som tidligere har gjennomført 1 års individuelt program, eller som tidligere har deltatt i et gruppeprogram. Enkeltstående individuelle sesjoner tilbys også til deltagere i pågående grupper som ønsker ytterligere støtte og fordypning i sin prosess.

Sesjonene foregår i Sandefjord eller Oslo, alternativt via Skype/Zoom.

 

Gruppeprogram

Vi møtes 3,5 time pr måned over 12 måneder. I ukene mellom hver sesjon arbeider gruppemedlemmene med øvelser, refleksjoner og meditasjoner hver for seg. Hjemmearbeidet er designet på bakgrunn av arbeidet i gruppens forrige møte.

Gruppestørrelse er 3-6 deltagere og kan være satt sammen av venner, kolleger, profesjonelle nettverk. Sesjonene foregår i Sandefjord eller Oslo, alternativt via Skype/Zoom.

 

Ukentlige støttegrupper

Programmet er designet for klienter som ønsker en jevnlig og tett støtte fra en “heiagjeng” i realiseringen av sine aktualiseringsprosjekt. Gruppen settes sammen av inviduelle klienter og eller klienter som har gjennomført et tolv måneders gruppeprogram. Gruppedeltagerne har et felles ønske om å danne kraftpartnerskap. Partnerskapets hensikt er å støtte hverandre slik at medlemmene kan realisere det de har på hjertet. Partnerne gir fritt og generøst av sine ressurser, sin inspirasjon, støtte og ansvarlighet. Partnerne forstår at ved å være slik utvikles et felleskap som også stimulerer deres egen vekst og aktualiseringsprosess.

Vi møtes 1,5 time hver uke, tre uker i måneden, over 6 måneder. Møtene foregår på Skype eller Zoom. For at gruppe skal fungere etter hensikten forplikter medlemmene seg til å møte minst 80% av gangene.

 

Er du nysgjerrig?

Ta kontakt med Hege for en gratis utforskningssamtale. Samtalen innebærer ingen forpliktelse. Den har kun til hensikt å gi ytterligere informasjon og å hjelpe deg se klarere om denne type veiledning er det du er på jakt etter. Utforskningen tar vanligvis 45 – 60 minutter.  Samtalen foregår på telefon eller Skype/Zoom.