Tilbakemeldinger fra klienter

«Jeg har vært så heldig at jeg i løpet av de siste 12 månedene har hatt Hege som veileder. Aldri har noen lyttet til meg på den måten hun har gjort, samtidig som hun har gitt meg en ny og viktig innsikt og troen på meg selv. Hun har vært som en klippe å holde fast ved, og gjennom hennes kloke og varme væremåte, er hun en person som det er meget lett å få tillit til. Hun har gitt meg gleden ved å lykkes, og jeg har fått større klarhet og sikkerhet i hvem jeg er. Ved hjelp av veiledningen i denne prosessen har hun gitt meg noe som er varig og gjennomgripende i livet mitt. Jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått anledning til å være med på denne reisen sammen med henne, og kan anbefale Hege på det det varmeste både som veileder og som medmenneske.» 

(Klient, veiledning en-til-en)

«I ett år har jeg hatt faste utviklingssamtaler med Hege. Prosessen har vært lærerik, og jeg har blitt fylt med nye tanker, innsikt og refleksjoner. Min indre stemme har blitt tydeligere, og jeg opplever en større ro. Sammen har vi identifisert hva som gir/tapper meg for energi…, og hva som kan være bakenforliggende til mitt reaksjonsmønster i ulike sammenhenger. Jeg har utviklet meg personlig, og tenker langt oftere at jeg er mer enn det jeg presterer, jeg er god nok, jeg har intet å frykte. Å være åpen, ærlig og vise egen sårbarhet sammen med Hege har vært helt naturlig. Hun er varm, kunnskapsrik, interessert og nær. Jeg anbefaler Hege på det varmeste.» 

Klient, veiledning en-til-en

“Da jeg kom til Hege, hadde jeg mistet mye av troen på at jeg kunne, eller noen gang kom til å lykkes med det som var et viktig, personlig mål for meg. Det var kun en erkjennelse – at slik var det jo bare. Men gjennom verdens beste samtaler hvor jeg virkelig ble sett, hørt og forstått, gjennom større bevissthet i det som skjer rundt meg, og gjennom både gråt og latter, har jeg funnet tro på at jeg kanskje kan lykkes likevel. Jeg har blitt sterkere i meg selv, og fått større klarhet i hvem jeg er og hva jeg vil. Det er noe varig og viktig som har utviklet seg i meg gjennom denne prosessen. Jeg kan ikke få fullrost denne måten å jobbe med seg selv på, og fremfor alt kan jeg bare anbefale Hege på det varmeste. Hun er en eksklusiv coach som det er lett å få tillit til – som den trygge, kloke og hjertevarme personen hun er, og formidler på.” 

Birgit, veiledning en-til-en

«Da jeg møtte Hege følte jeg at det var et slør over livet mitt og verden. Jeg tenkte det var mye slit og lite mening. Jeg hadde gått i terapi tidligere og jeg følte ikke at de kunne si noe jeg ikke skjønte selv. Jeg kunne aldri bli ordentlig lykkelig og ingen andre så det jeg så. Det var vanskelig å skille egenskapene jeg hadde lagd for andre og de som faktisk var meg.

Bare etter første time følte jeg på ny giv. Hun hadde nye spennende svar på mine rasjonaliserte følelser og tanker om hvordan livet var. Jeg følte på en inspirasjon til å faktisk skape et liv jeg likte, og ikke bare leve i frykt for at noe kjipt skulle skje. Jeg har mer troa på verden, har fått dypere relasjoner og føler større mening med livet. Jeg ser lyst på fremtiden. Jeg gleder meg til hver time, og synes det er utrolig givende å bli kjent med meg selv. Hvem jeg faktisk er og hva jeg faktisk ønsker. Hege er ikke bare en utrolig kunnskapsrik og nyttig veileder, hun er også festlig og hjertevarm. Nå som jeg har begynt er det vanskelig å se for meg livet mitt uten. Jeg kan ikke anbefale henne nok.»

Fanny, klient en-til-en

«Jeg opplever programmet som en imponerende blanding av å være hjertevarmt og profesjonelt, både organisatorisk og faglig. Hege er alltid godt forberedt og det som foregår på veiledningsmøtene oppleves som skreddersydd for mine behov. Jeg opplever videre at hun inngir en stor grad av tillit og trygghet som gjør det lett og naturlig å være helt åpen og ærlig – også om vanskelige ting. Hege er også vennlig, omsorgsfull og fullt og helt til stede, samtidig som hun gir mye plass til mine egne reaksjoner og ‘dytter’ meg litt når jeg trenger det. Læringen og utviklingen min forsterkes av oppgaver til neste gang, fantastiske guidede meditasjoner og refleksjonsnotat før hvert møte. Jeg har så langt hatt tre veiledningsmøter, og dette har blant annet medført at jeg prioriterer mer egenomsorg – uten dårlig samvittighet. Videre har jeg fått bedre kontakt med det jeg egentlig er og lært mer om de ulike nivåene av bevissthet, og motivasjon til å jobbe videre med egen utvikling i forhold til dette. Sist, men ikke minst, har jeg fått uvurderlig hjelp til å ta viktige og riktige valg i den transformasjonsprosessen jeg står i, og for livet mitt fremover.»

Anne, klient en-til-en

«Jeg ville bli å føle meg hel.  Som en oppegående, selvstendig, vellykket og sterk kvinne- på utsiden- tok jeg kontakt for å få opplevelsen på innsiden – vettskremt, redd og selvutslettende- til å harmonere bedre. Jeg fikk gjennom rause, varme og tilstedeværende en til en samtaler “nøkler” til å låse meg selv opp, “verktøy” til å reparere “gamle skader” og kunnskap til å fortsette utviklingen. Jeg er enormt takknemlig for Heges kunnskap, hennes evne til å lytte, formidle, sjekke at budskapet er mottatt og å heie- hver uke! Enormt takknemlig.”

Ellen, klient en-til-en

«Jeg har blitt bevisst på mine styrker og fått hjelp til å få de frem. Jeg har fått hjelp til å se ting mer i perspektiv så de mindre viktige tingene av alt som må gjøres ikke skal styre min hverdag. Hege har hjulpet meg til å forstå likeverdet i alle mennesker uavhengig av posisjoner. Dette har hjulpet meg til å spille på mine styrker. Jeg har fått en bevissthet rundt ting i mitt reaksjonsmønster jeg så på som negativt, men har blitt snudd til positivt da det fortalte viktige ting om meg selv.»

Anders, klient en-til-en

«Hege hjelper meg med å vokse som menneske, partner, mor og leder. Det er deilig å kjenne på følelsen av uforløst potensiale. Jeg ønsker å leve ut den rause og varme siden av meg. Hege støtter meg på veien ved å gi meg selvinnsikt og med å la meg se egne muligheter. Hun hjelper meg med å ta ut mitt fulle potensiale. I et stressende liv hjelper Hege meg til å forstå hva som er viktig for meg og hva som skal til for at jeg holder balansen mellom egne behov og andres ønsker og krav. Takk Hege, med deg som veileder har jeg fått er rikere liv».

Live, klient en-til-en

«I ett år har jeg hatt faste utviklingssamtaler med Hege. Prosessen har vært lærerik, og jeg har blitt fylt med nye tanker, innsikt og refleksjoner. Min indre stemme har blitt tydeligere, og jeg opplever en større ro. Sammen har vi identifisert hva som gir/tapper meg for energi…, og hva som kan være bakenforliggende til mitt reaksjonsmønster i ulike sammenhenger. Jeg har utviklet meg personlig, og tenker langt oftere at jeg er mer enn det jeg presterer, jeg er god nok, jeg har intet å frykte. Å være åpen, ærlig og vise egen sårbarhet sammen med Hege har vært helt naturlig. Hun er varm, kunnskapsrik, interessert og nær. Jeg anbefaler Hege på det varmeste.» 

Unni, klient en-til-en

Tilbakemeldinger fra kolleger

«I have been in a mastermind group of 4 with Hege Forbech Vinje for the last 3 years, meeting regularly every other week. Hege is a native Norwegian speaker, but also participates and coaches very competently in English. Hege is a highly experienced coach, who brings a profound spiritual dimension to her work. She constantly upgrades her offerings to incorporate the latest cutting-edge ideas into her teachings. Hege is deeply wise, insightful and inspirational. I would trust her to help me navigate any issue, and enable me to evolve and grow in the best way possible.”

Alison Davis, partner in Mastermind group A

“I have had the privilege of working with Hege since December 2018, as part of a dynamic group focused on forming a power partnership and providing mutual coaching and guidance. In our collaborative journey, I have come to deeply appreciate Hege’s powerful coaching skills. Hege brings a firm and clear approach to coaching, coupled with a compassionate presence that creates a supportive container. Her ability to identify and address blind spots has been key in my personal and professional growth. Through powerful questioning, she has guided me to confront limiting mindsets, enabling me to break through and embrace developmental opportunities. Working with Hege has not only been a transformative experience but also a testament to her expertise in coaching and mentorship. I am grateful for the positive impact she has had on my journey, and I wholeheartedly recommend Hege as a coach for anyone seeking powerful insights and growth.”

Maria Anurag Stefani, partner in Mastermind group B

“I’ve had the privilege of working with Hege in a collaborative group of women where empowerment, coaching, and guidance are at the core of our journey in breaking through inner blocks to manifest our visions and dreams. Hege has been a pivotal figure in my personal, professional, and soul growth. Her immense depth and soulful wisdom, combined with powerful and practical tools, have played a crucial role in my transformation.

Hege exudes deep presence, cosmic wisdom, scientific insight, and a loving and compassionate heart that creates a safe and powerful space. Her skills and wisdom extend beyond personal growth; she has the ability to help individuals transform deep cultural and inner blocks, leading to a life that is not only nourishing but also contributes to cultural change.

In one word, Hege is safe, wise, inspiring, soulful, practical, and incredibly resourceful. I couldn’t recommend Hege any higher for anyone seeking to transform their life and live in alignment with body, soul, and cosmos.”

Angela Warburton, partner in Mastermind group B

Women's Midlife Health and Transformation Expert, Yourradiantlife.ca I Angelawarburton.com

“I have been fortunate enough to be in a coaching programme with Hege for the last 3 years and count myself lucky to have received her support and coaching over that time, which has proved invaluable to me.

She is deft in helping you elegantly unravel challenges that arise and gets to the heart of complex spiritual subjects with amazing articulateness, warmth, simplicity and depth. She is a wonderful loving presence, witness and guide for women’s growth and transformation and I’m very grateful for the opportunity to have been coached by her. I would highly recommend anyone to jump at the chance of working with her!”

Dominique Didinal

Partner in Mastermind group A

“I have had the pleasure of working with Hege for over 3 years. She has been in my wisdom council. Her empty presence gives possibility for unrecognized potential to come forth. I love the deep level of wisdom she brings forth combined with her highly intelligent mind. Deeply committed to her own inner work, she provides such a powerful and loving holding space for others. In gratitude for your presence, Hege.” 

Mirjam Boogaart

Partner in Mastermind group A