Referanser

implusen til å selvaktualisere

Utsagn fra klienter

“Da jeg kom til Hege, hadde jeg mistet mye av troen på at jeg verken kunne, eller noen gang kom til å lykkes med det som var et viktig, personlig mål for meg. Det var kun en erkjennelse – at slik var det jo bare. Men gjennom verdens beste samtaler hvor jeg virkelig ble sett, hørt og forstått, gjennom større bevissthet i det som skjer rundt meg, og gjennom både gråt og latter, har jeg funnet tro på at jeg kanskje kan lykkes likevel. Jeg har blitt sterkere i meg selv, og fått større klarhet i hvem jeg er og hva jeg vil. Det er noe varig og viktig som har utviklet seg i meg gjennom denne prosessen. Jeg kan ikke få fullrost denne måten å jobbe med seg selv på, og fremfor alt kan jeg bare anbefale Hege på det varmeste. Hun er en eksklusiv coach som det er lett å få tillit til – som den trygge, kloke og hjertevarme personen hun er, og formidler på.” 

(klient veiledning)

 

“Hege har ein kombinasjon av fagleg dyktigheit og personleg kompetanse som gjer henne til ein fantastisk rettleiar… Eg kan på det sterkaste tilrå Hege som rettleiar!”

(klient veiledning)

 

“Jeg har alltid sett frem til samtalene med Hege. Gjennomgående har jeg sittet igjen med en opplevelse av at noe betydningsfullt har kommet ut av refleksjonene og dialogen… Jeg kan på det sterkeste anbefale Hege som veileder, mentor og medmenneske.”

(klient veiledning)