Programmene

Individuelt opplegg

Vi møtes 2 timer pr måned over minimum 12 måneder.
I ukene mellom hver sesjon arbeider du med øvelser, refleksjoner og meditasjoner. Hjemmearbeidet er designet på bakgrunn av undervisnings- og veiledningssesjonenes innhold og er spesielt tilrettelagt for din individuelle prosess. Refleksjonene sendes inn til meg før vårt neste møte og danner utgangspunkt for påfølgende sesjon.

Sesjonene foregår i Sandefjord, alternativt på nett.

Veiledningsspråket er norsk eller engelsk.

Enkeltstående sesjoner

Enkeltstående sesjoner er tilbud til klienter som ønsker en sporadisk form for veiledning. Tema, hyppighet og varighet bestemmes fortløpende etter klientens behov.

Sesjonene foregår i Sandefjord, alternativt på nett.

Veiledningsspråket er norsk eller engelsk.

Heiagjeng – Mastermind Gruppe

Programmet er designet for klienter som ønsker jevnlig og tett støtte fra en “Heiagjeng” i realiseringen av sine utviklingsprosjekt. Gruppedeltagerene har et felles ønske om å danne kraftpartnerskap. Partnerskapets hensikt er å støtte hverandre slik at medlemmene kan realisere det de har på hjertet. Partnerne gir fritt og generøst av sine ressurser, sin inspirasjon, støtte og ansvarlighet. Partnerne forstår at å utvikle kapasiteten til slikt nærvær, samtidig utvikler et felleskap som stimulerer egen vekst og utvikling. 

Gruppen finner sammen frem til møtehyppighet og struktur. Gruppestørrelse er 3-6 deltagere og kan være satt sammen av klienter, venner, kolleger eller profesjonelle nettverk. Sesjonene foregår i Sandefjord, alternativt på nett eller i en kombinasjon.

Veiledningsspråket er norsk eller engelsk.

Skreddersydde intensive opplegg

Noen klienter ønsker et mer intensivt opplegg skreddersydd til deres hverdag. Ta gjerne kontakt for en utforskningssamtale. Sammen kan vi designe et program som er unikt tilpasset dine behov. 

Meditasjonsprogram

Meditasjoner og meditative øvelser er faste ingredienser i veiledningen jeg tilbyr. Noen klienter ønsker dog å ha meditasjon som hovedfokus.

I meditasjonsprogrammet møtes vi to timer en gang i måneden. I sesjonen mediterer vi sammen og fordyper oss i månedens spesifikke tema. Vi har fokus på det samme tema over to måneder. Fordelt over perioden vil du motta fem meditasjoner som belyser tematikken på ulike måter.

Sesjonene foregår i Sandefjord, alternativt på nett.

Veiledningsspråket er norsk eller engelsk.

 

Undervisning og workshops

Jeg tilbyr undervisning og workshops over ulike temaer.

Ta gjerne kontakt for en utforskningssamtale. Sammen kan vi designe et opplegg som er unikt tilpasset deres ønsker og behov.