Programmene

Individuelt program

Vi møtes 2 timer pr måned over 12 måneder.
I ukene mellom hver sesjon arbeider du med øvelser, refleksjoner og meditasjoner. Hjemmearbeidet er designet på bakgrunn av undervisnings- og veiledningssesjonenes innhold og er spesielt tilrettelagt for din individuelle prosess. Refleksjonene sendes inn til meg før vårt neste møte og danner utgangspunkt for påfølgende sesjon.

Sesjonene foregår i Sandefjord, alternativt på nett.

Heiagjeng

Programmet er designet for klienter som ønsker jevnlig og tett støtte fra en “Heiagjeng” i realiseringen av sine aktualiseringsprosjekt. Gruppedeltagerene har et felles ønske om å danne kraftpartnerskap. Partnerskapets hensikt er å støtte hverandre slik at medlemmene kan realisere det de har på hjertet. Partnerne gir fritt og generøst av sine ressurser, sin inspirasjon, støtte og ansvarlighet. Partnerne forstår at å utvikle kapasiteten til slikt nærvær, da utvikles samtidig et felleskap som stimulerer egen vekst og utvikling. 

Gruppen finner sammen frem til møtehyppighet og struktur. Gruppestørrelse er 3-6 deltagere og kan være satt sammen av klienter, venner, kolleger eller profesjonelle nettverk. Sesjonene foregår fysisk i Sandefjord, alternativt på nett eller i en kombinasjon.  

Enkeltstående sesjoner

Enkeltstående sesjoner a)
er et tilbud til klienter som tidligere har gjennomført 1 års individuelt program, eller som tidligere har deltatt i et gruppeprogram. Enkeltstående individuelle sesjoner tilbys også til deltagere i pågående grupper som ønsker ytterligere støtte og fordypning i sin prosess.

Enkeltstående sesjoner b)
Enkeltstående sesjoner er også et tilbud til klienter som ønsker en sporadisk form for veilledning. Tema, hyppighet og varighet bestemmes fortløpende etter klientens behov.

Sesjonene foregår i Sandefjord, alternativt på nett.

Skreddersydde intensive opplegg

Noen klienter ønsker et mer intensivt opplegg skreddersydd til deres hverdag. Ta gjerne kontakt for en utforskningssamtale. Sammen kan vi designe et program som er unikt tilpasset dine behov.