Hege forbech vinje

Ph.D. Helsefremmende arbeid 

Opplevelse av sammenheng

Et veiledningsprogram som hjelper deg å lytte

Jeg tilbyr et personlig undervisnings- og veiledningsprogram som handler om selvaktualisering.
Programmet er eksklusivt,
tett og nært.

Utgangspunktet er ofte uro

Opplever du å være bevisst og ressurssterk, men likevel ha en tendens til å forstrekke deg? Har du følelsen av noe ugjort? Et driv inni deg som du lengter etter å forbinde deg til, men som du ikke riktig får tak på?

Indre driv – ytre liv

Erkjennelsen

I arbeidet mitt med jobbengasjement og helsefremming observerer jeg at opplevelsen av ‘å ha suksess’, ‘å være vellykket’ og ‘å ha et godt liv’ er i endring. Det er for mangeikke lenger tilstrekkelig å være vellykket i form av karriere, penger og materiell status.

Jeg observerer et driv etter å bli seg selv fullt og helt, å være sann, bevisst, og å skape et liv som gir dyp mening og boblende engasjement. Jeg observerer også inderlige ønsker om å være tydelig og synlig i sitt selvuttrykk, og i berusende frihetsfølelse kunne slippe løs egne ressurser.
Jeg hører om trangen til å oppleve dyp nærhet med dem man lever sammen med, og en higen etter relasjoner som fremmer gjensidig vekst både på jobben og ellers.

Har du en indre uro?

Har du en trang til å føle deg mer sann, hel, bevisst, og synlig?

Har du en trang til å oppleve dypere nærhet i relasjonene dine?

Har du en følelse av å ha mer på hjertet?

Erkjennelsen

Det er mye vakkert som skjer når en person bestemmer seg for å følge den indre driven. For meg som doktor i helsefremming blir jeg grepet av glansen i øynene, innsikten som med ett gjør at man må le høyt, modenheten og visdommen som gir fylde og ro på en ny måte, og ikke minst blir jeg grepet av at engasjementet, vitaliteten, meningen og gleden stiger til nye høyder.

Utgangspunktet er ofte uro

Å skjerpe seg fungerer sjelden lenge av gangen. Følelsen av uro, den følelsen, den gir seg ikke. Følelsen kan dempes i blant når vi for eksempel er på reise, kjøper noe nytt, planlegger et selskap, tar oss et glass vin eller to, når vi fordyper oss i et prosjekt på jobben som tar det meste av energien vår, eller når vi trener. Men, den kommer som regel tilbake igjen, og den har en tendens til å bli sterkere og sterkere jo mer vi forsøker å skyve den vekk.

Et veiledningsprogram som hjelper deg å lytte

Programmet er transformativt og helsefremmende. Utgangspunktet er forbindelsen til indre driv og opplevelsen av det som kaller.
Vi arbeider deretter med relasjonen til deg selv, relasjonen til andre, relasjonen til din viktigste aktivitet/arbeidet, og relasjonen til livet/eksistensen. Målet er en styrket opplevelse av sammenheng fra indre driv til livet i hverdagen, og derigjennom tydeligere opplevelse av å være sann, hel, bevisst og synlig.

Balanse mellom feminin og maskulin kraft

Det er altså mulig å ytre sett være vellykket, og smertefullt deprimert og forvirret på innsiden samtidig. Dette er et paradoks. Noe av forklaringen kan ligge i at vi langt på vei arbeider i en kultur som har kultivert den maskuline væremåten, det ‘å leve fra hodet’. For å være vellykket og gjøre såkalt karriere, har mange av oss lært oss å arbeide fra hodet og å koble bort de sidene av oss som tradisjonelt er assosiert med mykhet, sårbarhet, undring, ikke vite alle svarene, men være nysgjerrig, ustrukturert, romslig, omfavnede, lyttende osv. 

Hvem er dette for?

Opplever du å være bevisst og ressurssterk, men likevel ha en tendens til å forstrekke deg? Har du følelsen av noe ugjort?
Kan du fornemmen et driv inni deg som du lengter etter å forbinde deg til, men som du ikke riktig får tak på? Kan du merke et dypt ønske om å få mer ut av jobb, relasjoner, av livet i sin alminnelighet? Kanskje kjenner du på et gap mellom det du lengter etter og det du opplever i hverdagen? Kanskje har du gått deg fast i spor som ikke gjør deg glad? Kanskje er det opplevelser av tomhet, uro, bekymring, resignasjon, og en følelse av utbrenthet som preger hverdagen din? Kanskje har du følelsen av at det må jo være noe mer til dette livet? Kanskje vi sammen kan finne frem til nettopp det?

Hva er indre uro?

Opplever du å være bevisst og ressurssterk, men likevel ha en tendens til å forstrekke deg? Har du følelsen av noe ugjort? Et driv inni deg som du lengter etter å forbinde deg til, men som du ikke riktig får tak på? Et dypt ønske om å få mer ut av jobb, relasjoner, av livet i sin alminnelighet? Kanskje kjenner du på et gap mellom det du lengter etter og det du opplever i hverdagen? Kanskje har du gått deg fast i spor som ikke gjør deg glad? Kanskje er det opplevelser av tomhet, uro, bekymring, resignasjon, og en følelse av utbrenthet som preger hverdagen din? Kanskje har du følelsen av at det må jo være noe mer til dette livet? 

Kanskje er du nesten skamfull over å tenke slike tanker, siden du på overflaten, i dagliglivet, lever et vellykket liv. Men kanskje merker du likevel en uro som ikke lar deg i fred? Og dersom du snakker med venner og familie om det, så sier de kanskje: 

‘Hva er det du mener, eller maser med, du har jo en flott jobb, karriere, utdannelse, god familie, partner, barn, fint hus, bil, klær, du er jo så vellykket, er du ikke fornøyd, hva mener du med tomhet, mangel på mening, uro, noe som mangler, noe mer, du har vel ingen grunn til å være nedfor eller deprimert. Skjerp deg, nå må du nyte det du har, og det du har oppnådd.’ 

Kanskje skjerper du deg da, forsøker å legge lokk på uroen, og fortsetter videre som før?

Å skjerpe seg fungerer sjelden lenge av gangen. Følelsen av uro, den følelsen, den gir seg ikke. Følelsen kan dempes i blant når vi for eksempel er på reise, kjøper noe nytt, planlegger et selskap, tar oss et glass vin eller to, når vi fordyper oss i et prosjekt på jobben som tar det meste av energien vår, eller når vi trener. Men, den kommer som regel tilbake igjen, og den har en tendens til å bli sterkere og sterkere jo mer vi forsøker å skyve den vekk.

Hvordan fungerer programmet?

Jeg tilbyr et personlig undervisnings- og veiledningsprogram som handler om selvaktualisering. Programmet er eksklusivt, tett og nært. Det er designet for å gi en opplevelse av å bli grundig sett og hørt, og hjelpe deg å få større klarhet i hva en slik indre uro kan bety. Det er et kraftfullt redskap for bevisstgjøring og vekst. Du vil få hjelp til å se klarere det som til nå har gitt opplevelsen av å stå fast, og det som har hindret deg i å ta de stegene du lengter etter.  Veiledningsprogrammet handler også om å gjenvinne, opprettholde, og forsterke vitalitet, livsengasjement, mening og glede. 

Programmet er transformativt og helsefremmende. Utgangspunktet er forbindelsen til indre driv og opplevelsen av det som kaller. Vi arbeider deretter med relasjonen til deg selv, relasjonen til andre, relasjonen til din viktigste aktivitet/arbeidet, og relasjonen til livet/eksistensen. Målet er en styrket opplevelse av sammenheng fra indre driv til livet i hverdagen, og derigjennom tydeligere opplevelse av å være sann, hel, bevisst og synlig.

Programmet bygger på Salutogenese og Selvtuning som jeg og mine kolleger på Universitetet i Sørøst-Norge har forsket på og utviklet gjennom mange år. Det bygger også på prinsippene for Feminine Power, utviklet av Claire Zammit, Ph.D. https://evolvingwisdom.com/

Hva menes med balansen mellom maskulin og feminim kraft?

Det er altså mulig å ytre sett være vellykket, og smertefullt deprimert og forvirret på innsiden samtidig. Dette er et paradoks. Noe av forklaringen kan ligge i at vi langt på vei arbeider i en kultur som har kultivert den maskuline væremåten, det ‘å leve fra hodet’. For å være vellykket og gjøre såkalt karriere, har mange av oss lært oss å arbeide fra hodet og å koble bort de sidene av oss som tradisjonelt er assosiert med mykhet, sårbarhet, undring, ikke vite alle svarene, men være nysgjerrig, ustrukturert, romslig, omfavnede, lyttende osv. De av oss som ikke har valgt å satse på en karriere har kanskje heller valgt å holde på disse mer feminine trekkene, og har endt opp med å stå i andre dilemmaer.

Jeg har gått karriereveien. Det har krevd av meg å være veldig strukturert, målrettet, ytrestyrt, logisk, analytisk. Samtidig så kjente jeg meg mer og mer frakoblet meg selv og mine dypere behov og ønsker. Da barna var små var jeg i gang med karrieren, men valgte likevel å jobbe redusert for å ta vare på barna, sørge for at de fikk det roligere, og ha en mamma rundt seg som var mindre sliten. Men paradoksalt nok så var denne tiden også preget at en indre uro for meg. Det var noe som manglet, jeg følte at tiden gikk fra meg, at jeg var satt på sidelinja. Det var som om min intellektuelle nysgjerrighet og driv ikke fikk nok næring. Jeg ble frustrert og sliten, også av dette.

Så, hva er denne indre driven, denne følelsen av noe mer, av noe annerledes? I dag forstår jeg det som at vi forsøker å minne oss selv på uforløste ressurser og muligheter. Det kan forstås som en slags evolusjonær impuls, impulsen til å selvaktualisere, impulsen til å bringe fram det største mulige potensiale av hvem jeg kan være.

Impulsen til å bli alt vi kan være, bli hel og slå ut i blomst, er kanskje den samme kreative impulsen som får en larve til å bli en puppe og til slutt en sommerfugl. Det er en merking eller sansing av den personen vi kan bli og er ment å være. Det er en sansing av den type relasjon vi kan være en del av, det bidraget vi kan gi til noe som er større enn oss selv. Følelsen av driv og dype lengsler er potensialets stemme. Uroen kommer når vi ikke lytter. Frustrasjonen og tristheten kommer når vi ikke forstår hvordan vi kan få tak på det, og komme i inngripen med det.

De av oss som forsøker å gir rom for en balansert helhet kan ende med å forstrekke oss fordi strukturene vi lever i enda ikke er tilpasset en slik helhet.

Hva er salutogenese og helsefremmende arbeid?

Helsefremmende arbeid handler grunnleggende om folks muligheter til å påvirke og ha kontroll over forhold av betydning for helse.  Salutogense er læren om det som bringer helse (av latinske salus/helse eller velferd, og det greske genesis/kilde eller utspring). Målet med salutogenese er økt opplevelse av helse og velvære for enkeltmennesker, familier, arbeidsplasser, lokalsamfunn, og storsamfunn. Et av de viktigste virkemidlene er å styrke opplevelsen av sammenheng.

Helse består av flere menneskelige dimensjoner (fysisk, psykisk, sosialt, åndelig) som virker sammen i et hele. Å fremme helse handler om å styrke kapasiteten til å håndtere, forstå, tilpasse seg, og ikke bli overveldet og uhensiktsmessig tynget av livets uunngåelige vanskeligheter og dermed ha overskudd til hverdagens krav og muligheter. Ut fra en salutogen forståelse bedres eller svekkes helse avhengig av hvordan ressursene våre er utforsket, tilgjengeliggjort og hensiktsmessig tatt i bruk. Ressursene kan være psykologiske, intellektuelle, materielle, åndelige, sosiale og kulturelle. Det overordnede målet i salutogenese er å identifisere og stryke en god helseutvikling, og å identifisere og snu en nedbrytende utvikling. Helse er dynamisk og alltid i endring.

En styrkende helseutvikling beveger seg mot stadig større forbindelse til, og integrasjon av egne følelser og behov, tilknytning til andre, og utvikling av en moden tro på å være en del av et større hele. En styrkende helseutvikling gir økende opplevelse av å ha det godt, av mening, vitalitet, engasjement og glede. En nedbrytende helseutvikling beveger seg mot stadig mer frakobling fra egne følelser og behov, isolasjon fra andre, og manglende tro på å ha en verdifull plass i en inkluderende verden. En nedbrytende helseutvikling gir gradvis redusert opplevelse av å ha det godt, av mening, vitalitet, engasjement og glede.

Helsefremmende veiledning innebærer at klienten oppøver en introspeksjon – sanse – reflektere – handle kompetanse for styrking av opplevelse av sammenheng. Denne selvomsorgsprosessen kalles ‘Selvtuning’. Styrking av opplevelse av sammenheng tar utgangspunkt i bevisstgjøringen av, og forbindelsen til, egen indre driv og dype lengsler. Driven og lengslene kan forstås som frøene til det som gjerne vil utvikles og vokse fram i oss. Det neste steget blir å plante frøene i næringsrik jord slik at de kan slå rot og slå ut i full blomst.  Når vi på denne måten opplever sammenheng innenfra og ut i hverdagslivet styrkes opplevelsen av å ha det godt, av mening, vitalitet, engasjement og glede. Driven, lengslene og kallet, er en viktig ressurs. Ved å lære oss å åpne for, merke, lytte, og ta signalene på alvor, styrker vi kapasiteten til selvomsorg med økende opplevelse av å være sann, hel, bevisst og synlig som resultat.

Hva er transformasjon?

Endringer kan skje på en rekke områder i en persons liv. Transformasjoner er spesifikt endringer av verdisystem og livssyn. En transformasjon innebærer endringer på identitetsplan, og i en persons verdisystem.  I henhold til transformasjonsteori må tre nivåer av endringer skje for at en transformasjon skal være fullstendig. Det må skje endringer i hvordan en person forstår seg selv (psykologisk nivå). Det må skje endringer i hva personen tenker om andre, om livet, om verden, om universet (verdi- og livssynsnivå). Det må skje endringer i atferd ved at det utvikles nye ferdigheter som muliggjør integrering og kroppsliggjøring av det endrede verdi- og livssynet (atferdsnivå).

I transformativ veiledning utvikles en vekstorientert relasjon mellom klient og veileder preget av undring, lytting, åpenhet, støtte, trygghet og tillit. Kvaliteten på relasjonen er av betydning for klientens mulighet til å utforske og få en fornemmelse av egen driv og kall, nåværende antagelser og måter å være på. Prosessen bidrar til at klienten kan bevisstgjøre og utvide sine meningsskapende rammer, som i sin tur gir mulighet til utvikling av nye væremåter, ferdigheter og kapasiteter. I transformativ veiledning er vi ikke opptatt av fortiden for å utvikle oss emosjonelt, vi er opptatt av den meningen som ble tillagt det som skjedde som fremdeles er aktivt i dag. Fokuset er på hvordan vi som voksne, med de ressursene vi nå har, kan utforske meningen vi skapte rundt den gamle historien og forstå den på nye måter. Vi ønsker å identifisere og få innsikt i meningsdannelsen og betrakte den fra den voksnes evne til å se nyanser, ulike perspektiv og paradokser.

Helsefremmende, transformativ veiledning er helgjørende og opplysende.

Hva er forskjellen på veiledning og psykoterapi

Veiledning er ikke psykoterapi, jeg er ikke psykolog. Jeg har en doktorgrad i helsefremmende arbeid. Til forskjell fra å ha samtaler som har fortiden som omdreiningspunkt, er disse veiledningssamtalene orientert rundt den fremtiden du gjerne vil skape for deg selv og andre. Vi arbeider sammen som partnere for å avdekke og utforske det som til nå har hindret deg i å få tatt ut ressursene og styrkene dine så optimalt som mulig. Jeg ønsker å støtte deg i å utvikle din selvomsorg, slik at du kan få solid kontakt med din indre driv. Ønsket er at du kommer i en oppbyggelig helseutvikling, utvikler robusthet, og raskt finner fotfestet skulle du oppleve å vakle. Målet er at du vil oppleve å leve i god overensstemmelse med indre driv, og at dette styrker din opplevelse av sammenheng, og opplevelsen av å være sann, hel, bevisst og synlig. Målet er transformasjon av gamle fastlåste meningsmønstre og å komme inn i en styrkende helseutvikling som gir økt opplevelse av å ha det godt, av mening, vitalitet, engasjement og glede.

VEILEDNINGEN ER IKKE BEHANDLING

Veiledning er ikke behandling for vanskelige emosjonelle utfordringer slik som alvorlig depresjon, angst eller traumer. Dersom du opplever noe av dette, vil jeg anbefale deg å ta kontakt med din fastlege for utredning og tradisjonell behandling i stedet. Får du allerede behandling for en psykologisk utfordring, ber jeg deg om å informere terapeuten din om at du deltar i veiledningsprogrammet. Programmet kan endre din nåværende måte å betrakte livet på. 

Om meg

Jeg er doktor i helsefremmende arbeid fra psykologisk fakultet på Universitetet i Bergen. I over tyve år har jeg forsket, undervist og skrevet om helsefremmende arbeid og salutogense (av latinske salus/helse eller velferd, og det greske genesis/kilde eller utspring). Engasjement, nærvær, velvære, og forstå både oppbyggelig og nedbrytende helseutvikling, og meningsdannende prosesser har vært og er sentrale temaer. Fram til mars 2019 arbeidet jeg som førsteamanuensis på Universitetet i Sørøst Norge.
Jeg har utviklet og gjennomført flere opplæringsprogram innen helsefremmende arbeid, salutogenese, veiledning og coaching, og arbeidsliv.

Jeg er veileder og mentor, og har fordypning i organisasjonsutvikling og ledelse. Jeg har arbeidet individuelt og med grupper siden 1988.
Les mer om meg på siden Veiledningsprogrammet – og “Balansen mellom feminim og maskulin kraft”.

Les mer

Tilbakemeldinger

«Jeg har vært så heldig at jeg i løpet av de siste 12 månedene har hatt Hege som veileder. Aldri har noen lyttet til meg på den måten hun har gjort, samtidig som hun har gitt meg en ny og viktig innsikt og troen på meg selv. Hun har vært som en klippe å holde fast ved, og gjennom hennes kloke og varme væremåte, er hun en person som det er meget lett å få tillit til. Hun har gitt meg gleden ved å lykkes, og jeg har fått større klarhet og sikkerhet i hvem jeg er. Ved hjelp av veiledningen i denne prosessen har hun gitt meg noe som er varig og gjennomgripende i livet mitt. Jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått anledning til å være med på denne reisen sammen med henne, og kan anbefale Hege på det det varmeste både som veileder og som medmenneske.» (Klient, veiledning en-til-en)

«I ett år har jeg hatt faste utviklingssamtaler med Hege. Prosessen har vært lærerik, og jeg har blitt fylt med nye tanker, innsikt og refleksjoner. Min indre stemme har blitt tydeligere, og jeg opplever en større ro. Sammen har vi identifisert hva som gir/tapper meg for energi…, og hva som kan være bakenforliggende til mitt reaksjonsmønster i ulike sammenhenger. Jeg har utviklet meg personlig, og tenker langt oftere at jeg er mer enn det jeg presterer, jeg er god nok, jeg har intet å frykte. Å være åpen, ærlig og vise egen sårbarhet sammen med Hege har vært helt naturlig. Hun er varm, kunnskapsrik, interessert og nær. Jeg anbefaler Hege på det varmeste.» (Klient, veiledning en-til-en)

“Da jeg kom til Hege, hadde jeg mistet mye av troen på at jeg kunne, eller noen gang kom til å lykkes med det som var et viktig, personlig mål for meg. Det var kun en erkjennelse – at slik var det jo bare. Men gjennom verdens beste samtaler hvor jeg virkelig ble sett, hørt og forstått, gjennom større bevissthet i det som skjer rundt meg, og gjennom både gråt og latter, har jeg funnet tro på at jeg kanskje kan lykkes likevel. Jeg har blitt sterkere i meg selv, og fått større klarhet i hvem jeg er og hva jeg vil. Det er noe varig og viktig som har utviklet seg i meg gjennom denne prosessen. Jeg kan ikke få fullrost denne måten å jobbe med seg selv på, og fremfor alt kan jeg bare anbefale Hege på det varmeste. Hun er en eksklusiv coach som det er lett å få tillit til – som den trygge, kloke og hjertevarme personen hun er, og formidler på.”  (Klient, veiledning en-til-en)

Programmene

Individuelt program

Vi møtes 2 timer pr måned over 12 måneder.
I ukene mellom hver sesjon arbeider du med øvelser, refleksjoner og meditasjoner. Hjemmearbeidet er designet på bakgrunn av undervisnings- og veiledningssesjonenes innhold og er spesielt tilrettelagt for din individuelle prosess. Refleksjonene sendes inn til meg før vårt neste møte og danner utgangspunkt for påfølgende sesjon.

Sesjonene foregår i Sandefjord, alternativt på nett.

Heiagjeng

Programmet er designet for klienter som ønsker jevnlig og tett støtte fra en “Heiagjeng” i realiseringen av sine aktualiseringsprosjekt. Gruppedeltagerene har et felles ønske om å danne kraftpartnerskap. Partnerskapets hensikt er å støtte hverandre slik at medlemmene kan realisere det de har på hjertet. Partnerne gir fritt og generøst av sine ressurser, sin inspirasjon, støtte og ansvarlighet. Partnerne forstår at å utvikle kapasiteten til slikt nærvær, da utvikles samtidig et felleskap som stimulerer egen vekst og utvikling. 

Gruppen finner sammen frem til møtehyppighet og struktur. Gruppestørrelse er 3-6 deltagere og kan være satt sammen av klienter, venner, kolleger eller profesjonelle nettverk. Sesjonene foregår fysisk i Sandefjord, alternativt på nett eller i en kombinasjon.  

Enkeltstående sesjoner

Enkeltstående sesjoner a)
er et tilbud til klienter som tidligere har gjennomført 1 års individuelt program, eller som tidligere har deltatt i et gruppeprogram. Enkeltstående individuelle sesjoner tilbys også til deltagere i pågående grupper som ønsker ytterligere støtte og fordypning i sin prosess.

Enkeltstående sesjoner b)
Enkeltstående sesjoner er også et tilbud til klienter som ønsker en sporadisk form for veilledning. Tema, hyppighet og varighet bestemmes fortløpende etter klientens behov.

Sesjonene foregår i Sandefjord, alternativt på nett.

Skreddersydde intensive opplegg

Noen klienter ønsker et mer intensivt opplegg skreddersydd til deres hverdag. Ta gjerne kontakt for en utforskningssamtale. Sammen kan vi designe et program som er unikt tilpasset dine behov. 

Balansen mellom feminim og maskulin kraft

Det er altså mulig å ytre sett være vellykket, og smertefullt deprimert og forvirret på innsiden samtidig. Dette er et paradoks. Noe av forklaringen kan ligge i at vi langt på vei arbeider i en kultur som har kultivert den maskuline væremåten, det ‘å leve fra hodet’. For å være vellykket og gjøre såkalt karriere, har mange av oss lært oss å arbeide fra hodet og å koble bort de sidene av oss som tradisjonelt er assosiert med mykhet, sårbarhet, undring, ikke vite alle svarene, men være nysgjerrig, ustrukturert, romslig, omfavnede, lyttende osv. De av oss som ikke har valgt å satse på en karriere har kanskje heller valgt å holde på disse mer feminine trekkene, og har endt opp med å stå i andre dilemmaer.

Er du nysgjerrig?

Ta gjerne kontakt med meg for en liten prat, eller en litt lengre utforskningssamtale. Samtalen innebærer ingen forpliktelse og er gratis. Den har kun til hensikt å gi ytterligere informasjon og hjelpe deg å se klarere om denne type veiledning eller gruppedeltagelse er det du er på jakt etter. Utforskningen tar vanligvis 45 – 60 minutter.  Samtalen foregår på telefon eller på nett.