Hege forbech vinje

Ph.D. Helsefremmende arbeid 

Opplevelse av sammenheng

Et veiledningsprogram som hjelper deg å lytte

Jeg tilbyr et personlig undervisnings- og veiledningsprogram som handler om selvaktualisering.
Programmet er eksklusivt,
tett og nært.

Utgangspunktet er ofte uro

Opplever du å være bevisst og ressurssterk, men likevel ha en tendens til å forstrekke deg? Har du følelsen av noe ugjort? Et driv inni deg som du lengter etter å forbinde deg til, men som du ikke riktig får tak på?

Indre driv – ytre liv

Erkjennelsen

I arbeidet mitt med klienter observerer jeg at opplevelsen av ‘å ha suksess’, ‘å være vellykket’ og ‘å ha et godt liv’ er i endring. Det er for mange ikke lenger tilstrekkelig å være vellykket i form av karriere, penger og materiell status. Jeg hører behovet for å kunne bidra til noe som er større enn meg selv.

Jeg observerer et driv etter å bli seg selv fullt og helt, å være sann, bevisst, og å skape et liv som gir dyp mening og boblende engasjement. Jeg observerer også inderlige ønsker om å trivsel, og å ikke slite seg ut i hverdagens opp og nedturer. Jeg observerer en lengsel etter balanse, harmoni, ro, stødighet. En higen etter fleksibilitet og å ha rom rundt seg. Jeg observer en motstand mot å drives fra det ene til det neste i et evigvarende jag – etter hva? Jeg legger merke til drømmer om å være tydelig og synlig i sitt selvuttrykk, og i berusende frihetsfølelse kunne slippe løs egne ressurser.
Jeg hører om trangen til å oppleve dyp nærhet med dem man lever sammen med, og en higen etter relasjoner som fremmer gjensidig vekst både på jobben og ellers.

Har du en indre uro?

Kan du merke det er tid for noen endringer i livet ditt?

Kjenner du likevel motstand mot endringene livet innbyr til?

Har du en trang til å føle deg mer rolig, stø, kraftfull, generøs, fleksibel, og glad?

Har du en trang til å oppleve dypere nærhet i relasjonene dine?

Har du en følelse av å ha mer på hjertet?

Erkjennelsen

Det er mye vakkert som skjer når en person bestemmer seg for å følge den indre driven. For meg som doktor i helsefremming blir jeg grepet av glansen i øynene, innsikten som med ett gjør at man må le høyt, modenheten og visdommen som gir fylde og ro på en ny måte, og ikke minst blir jeg grepet av at engasjementet, vitaliteten, meningen og gleden stiger til nye høyder.

Utgangspunktet er ofte uro

Å skjerpe seg fungerer sjelden lenge av gangen. Følelsen av uro, den gir seg ikke. Uroen kan dempes i blant når vi for eksempel er på reise, trener, jobber litt ekstra, kjøper noe nytt, planlegger et selskap, eller vi finner en annen form for distraksjon. Men, uroen kommer som regel tilbake igjen, og den har en tendens til å bli sterkere og sterkere jo mer vi forsøker å skyve den vekk.

LivsKlok - et veiledningsprogram som hjelper deg å styrke evnen til trivsel

Programmet er transformativt og helsefremmende, og et kraftfullt redskap for bevisstgjøring og vekst. Utgangspunktet er forbindelsen til indre driv og opplevelsen av det som kaller.
Vi arbeider deretter med relasjonen til deg selv, relasjonen til andre, relasjonen til din viktigste aktivitet/arbeidet, og relasjonen til livet/eksistensen. Målet er at du opplever en styrket opplevelse av sammenheng fra indre driv til livet i hverdagen, og derigjennom økt opplevelse av vitalitet, stødighet, fleksibilitet, mening, ro og glede.

Gjennom programmet vil du få hjelp til å se klarere det som til nå har gitt opplevelsen av å stå fast, og det som har hindret deg i å ta de stegene du lengter etter. 

Balanse mellom feminin og maskulin kraft

Det er altså mulig å ytre sett være vellykket, og smertefullt deprimert og forvirret på innsiden samtidig. Dette er et paradoks. Noe av forklaringen kan ligge i at vi langt på vei arbeider og lever i en kultur som har kultivert den maskuline væremåten, det ‘å leve fra hodet’. For å være vellykket og gjøre såkalt karriere, har mange av oss lært oss å arbeide fra hodet. Samtidig har vi lært og å koble bort de sidene av oss som tradisjonelt er assosiert med mykhet, sårbarhet, undring, ikke vite alle svarene, men være nysgjerrig, ustrukturert, romslig, omfavnede, lyttende osv.

Hvem er dette for?

Opplever du å være bevisst og ressurssterk, men likevel ha en tendens til å forstrekke deg? Har du følelsen av noe ugjort?
Kan du fornemme et driv inni deg som du ikke riktig får tak på? Kan du merke et dypt ønske om å få mer ut av jobb, relasjoner, av livet i sin alminnelighet? Kanskje kjenner du på et gap mellom det du lengter etter og det du opplever i hverdagen? Kanskje har du gått deg fast i spor som ikke gjør deg glad? Kanskje er det opplevelser av tomhet, uro, bekymring, resignasjon, og en følelse av slitenhet som preger hverdagen din? Kanskje har du følelsen av at det må jo være noe mer til dette livet? Kanskje vi sammen kan finne frem til nettopp det?

Hva er indre uro?

Opplever du å være bevisst og ressurssterk, men likevel ha en tendens til å forstrekke deg? Har du følelsen av noe ugjort? Et driv inni deg som du lengter etter å forbinde deg til, men som du ikke riktig får tak på? Et dypt ønske om å få mer ut av jobb, relasjoner, av livet i sin alminnelighet? Kanskje kjenner du på et gap mellom det du lengter etter og det du opplever i hverdagen? Kanskje har du gått deg fast i spor som ikke gjør deg glad? Kanskje er det opplevelser av tomhet, uro, bekymring, resignasjon, og en følelse av utbrenthet som preger hverdagen din? Kanskje har du følelsen av at det må jo være noe mer til dette livet?

Kanskje er du nesten skamfull over å tenke slike tanker, siden du på overflaten, i dagliglivet, lever et vellykket liv. Men kanskje merker du likevel en uro som ikke lar deg i fred? Og dersom du snakker med venner og familie om det, så sier de kanskje:

‘Hva er det du mener, eller maser med, du har jo en flott jobb, karriere, utdannelse, god familie, partner, barn, fint hus, bil, klær, du er jo så vellykket, er du ikke fornøyd, hva mener du med tomhet, mangel på mening, uro, noe som mangler, noe mer, du har vel ingen grunn til å være nedfor eller deprimert. Det er om å gjøre å nyte det du har, Vi lever tross alt i et av verdens rikeste land.

Og kanskje høres dialogen du har med deg selv også slik ut? Kanskje skjerper du deg da, forsøker å legge lokk på uroen, og du  fortsetter som før?

“Å skjerpe seg” fungerer sjelden lenge av gangen. Følelsen av uro, den gir seg ikke. Uroen kan dempes i blant når vi for eksempel er på reise, trener, jobber litt ekstra, kjøper noe nytt, planlegger et selskap, eller vi finner en annen form for distraksjon. Men, uroen kommer som regel tilbake igjen, og den har en tendens til å bli sterkere og sterkere jo mer vi forsøker å skyve den vekk. Uroen er et signal om at selvfornyingskraften er aktivert, og at du inviterer deg selv til helt bevisst å bli med på reisen.

Hvordan fungerer programmet LivsKlok?

Jeg tilbyr et program som handler om selvfornyelse, helsefremming, transformasjon, bevisstgjøring, helgjøring, og overgangsfaser i livet. Programmet er personlig, eksklusivt, tett og nært.

Det er designet for å gi en opplevelse av å bli grundig sett og hørt. – Jeg ønsker å hjelpe deg å få større klarhet i hva en indre uro kan bety i ditt tilfelle. Programmet er et kraftfullt redskap for bevisstgjøring og vekst. Du vil få hjelp til å se klarere det som til nå har gitt opplevelsen av å stå fast, og det som har hindret deg i å ta de stegene du lengter etter.

Programmet handler om å gjenvinne, opprettholde, og forsterke vitalitet, livsengasjement, mening og glede. Det handler om å svare opp det som kaller, og om å forbinde seg til fremtidspotensialet. Det handler om å gjenkjenne overgangsperioder i livet, og å forstå og støtte fasene i fornyingsprosessen. Det handler om bevisste valg og større forståelse for livskreftene; hva skal skapes, hva skal gis slipp på, og hva skal videreutvikles og fortsatt få gi næring. Det handler om å bryte dramatriangelaktivitet. Det handler om at sunn vekst er kapasitet til å leve med dypere kompleksitet, koherens, resonans, harmoni og helhet. Det handler om oppvåkning og bevissthet. Det handler om relasjonen til meg selv, til andre, og til livet og eksistensen. Det handler om å bringe fram essensen ved å gjennomskue fordreide perspektiver, projiseringer, oppsplitting og undertrykkelse. Det handler om å bli, og å være, LivsKlok.

Programmet LivsKlok har sitt utspring i Salutogenese og Selvtuning som jeg og mine kolleger på Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Bergen har forsket på og utviklet gjennom mange år.

Programmet bygger også på kompetanse fra fordypning i ‘Transformational Coaching, Facilitation, and Leadership’, i programmene til Dr. Claire Zammit, ved ‘The Institute for Woman-Centered Coaching, Training and Leadership’(www.evolvingwisdom.com).

I tillegg bygger programmet på mange år med meditasjonspraksis, blant annet under veiledning av Craig Hamilton og hans program ‘The Awakened Life’ (www.evolvingwisdom.com).

Siden 2017 har mitt internasjonale kollegafellesskap hjulpet meg å videreutvikle programmet gjennom utallige timer med veiledning og felles refleksjon, individuelt og i Mastermind grupper, eller Heiagjenger, som jeg kaller det på norsk.

Siden 2021 har jeg samarbeidet med the EARTHWise Centre, og Dr. Anneloes Smitsman (www.earthwisecentre.org) Ved hjelp av Smitsman’s veiledning og mentorskap har jeg fordypet den vitenskapelige og erfaringsmessige forståelsen for blant annet evolusjonær koherens, bevissthet, og trivselsevne, individuelt og kollektivt.

Undervisnings- og veiledningsprogrammet LivsKlok er i stadig utvikling i tråd med alt dette.

Hva menes med selvfornyingskraften?

Det potensialet vi kan merke i oss når vi lytter innover, erfarer jeg som reelt. Det er fremtiden som kaller fra den delen av oss som er rent potensial, som ennå ikke er født eller virkeliggjort. Selvfornyingskraften er selve livskraften, den er gitt oss fra naturens side. Det er ikke noe vi mennesker trenger å skape. Det handler om å bli oppmerksom på hvordan den fungerer og å forbinde oss til den. Fornyingskraften har sitt utspring i det nivået av bevisstheten som ennå ikke har fått noen form, det er ufødt, det er ennå ikke virkeliggjort. Men samtidig er dette nivået i bevisstheten selve fundamentet for materialiseringen, for hvordan ikke-lokalisert potensial blir til lokalisert, konkret form, her og nå i tid og rom.

Når vi arbeider utfra ideen om at bevissthet ikke er noe vi har, men det vi er, og at vi alle lever sammen i et univers hvor bevisstheten er grunnleggende, da vil vi også kunne innse at bevisstheten er kontinuiteten, og at det formgitte er tidsbegrenset.

Det er derfor betydningsfullt å forstå, at når du arbeider for å videreutvikle og fornye livet ditt, relasjonene dine, drømmene og visjonene dine, så trenger du å benytte kapasiteten til å forbinde deg og lytte dypt inn i de ufødte, ikke-lokale dimensjonene av deg selv, av livet og bevisstheten, og du trenger å forstå at det du bringer fram inn i vår konkrete, fysiske verden, det er alltid tidsbegrenset.

De fysiske uttrykkene vi bringer inn i tilværelsen de er ikke designet for å vare til evig tid. Det som varer er selve skapelsesprosessen – fornyingsprosessen. Fornyingskraften er kontinuerlig, men formene som virkeliggjøres i tid og rom de er alltid tidsbegrensede.

Hva er helsefremming og salutogenese?

I salutogenese er vi opptatt av å fremme oppbyggelige prosesser og få til en utvikling i retning av et stadig sterkere helseuttrykk.

Helsefremmende arbeid handler grunnleggende om folks muligheter til å påvirke og ha kontroll over forhold av betydning for helse.  Salutogense er læren om det som bringer helse (av latinske salus/helse eller velferd, og det greske genesis/kilde eller utspring). Målet med salutogenese er økt opplevelse av helse, trivsel og velvære for enkeltmennesker, familier, arbeidsplasser, lokalsamfunn, og storsamfunn. Et av de viktigste virkemidlene er å styrke opplevelsen av sammenheng, eller sense of coherence.

Helse består av flere menneskelige dimensjoner (fysisk, psykisk, sosialt, åndelig) som virker sammen i et hele. Å fremme helse handler om å styrke kapasiteten til å håndtere, forstå, tilpasse seg, og utvikle seg med smidighet og styrke. Det handler om å ikke bli overveldet og uhensiktsmessig tynget av livets uunngåelige vanskeligheter og dermed ha overskudd til hverdagens utfordringer og muligheter.

Ut fra en salutogen forståelse bedres eller svekkes helse avhengig av hvordan ressursene våre er utforsket, tilgjengeliggjort og hensiktsmessig tatt i bruk. Ressursene kan være psykologiske, intellektuelle, materielle, åndelige, sosiale og kulturelle. En styrkende helseutvikling stimuleres av at personen oppøver en introspeksjon – sanse – reflektere – handle kompetanse for styrking av opplevelse av sammenheng. Denne selvomsorgsprosessen kalles ‘Selvtuning’. Det overordnede målet i salutogenese er å identifisere og stryke en god helseutvikling, og å identifisere og snu en nedbrytende utvikling. Helse er dynamisk og alltid i endring.

I undervisnings- og veilednings-programmet LivsKlok ønsker vi å stimulere helseutviklingen slik at personen beveger seg mot stadig større forbindelse til, og integrasjon av egne følelser og behov, tilknytning til andre, og utvikling av en moden tro på å være en del av et større hele. En styrkende helseutvikling gir økende opplevelse av å ha det godt, av mening, vitalitet, engasjement, av ro og glede. En styrkende helseutvikling innebærer som regel mer våken bevissthet, det gir økende trivselsevne, kapasitet til å holde større kompleksitet, og frembringer gradvis større opplevelse av koherens eller sammenheng.

En nedbrytende helseutvikling beveger seg mot stadig mer frakobling fra egne følelser og behov, isolasjon fra andre, og manglende tro på å ha en verdifull plass i en inkluderende verden. En nedbrytende helseutvikling gir gradvis redusert opplevelse av å ha det godt, av mening, vitalitet, engasjement, av økende uro og mindre glede.

Min erfaring er at programmet LivsKlok, stimulerer en persons kapasitet til å holde større kompleksitet, merke dypere resonans, modning, mening, glede og vitalitet.

Jeg erfarer at undervisnings- og veiledningsprosessen oppleves helsefremmende, helgjørende og bevisstgjørende for den som gjennomgår den, og at den ofte er til glede og nytte for menneskene rundt.

Hva er transformasjon?

En transformasjon innebærer endringer på identitetsplan, og i en persons verdisystem.  Tre nivåer av endringer må skje for at en transformasjon skal være fullstendig. Det må skje endringer i hvordan en person forstår seg selv (psykologisk nivå). Det må skje endringer i hva personen tenker om andre, om livet, om verden, om universet (verdi- og livssynsnivå). Det må skje endringer i atferd ved at det utvikles nye ferdigheter som muliggjør integrering og kroppsliggjøring av det endrede verdi- og livssynet (atferdsnivå).

I undervisnings- og veiledningsprogrammet LivsKlok utvikles en vekstorientert relasjon mellom klient og veileder preget av undring, lytting, åpenhet, støtte, trygghet og tillit. Kvaliteten på relasjonen er av betydning for klientens mulighet til å utforske og få en fornemmelse av eget driv, nåværende antagelser og måter å være på. Prosessen bidrar til at klienten kan bevisstgjøre og utvide kapasiteten til mer nyansert meningsdannelse, som i sin tur gir mulighet til utvikling av nye væremåter, ferdigheter og kapasiteter. I programmet er vi ikke opptatt av fortiden for å utvikle oss emosjonelt, vi er opptatt av den meningen som ble tillagt det som skjedde som fremdeles er aktivt i dag. Fokuset er på hvordan vi som voksne, med de ressursene vi nå har, kan utforske meningen vi skapte rundt den gamle historien og forstå den på nye måter. Vi ønsker å identifisere og få innsikt i meningsdannelsen og betrakte den fra den voksnes evne til å se nyanser, ulike perspektiv og paradokser.

Hva er forskjellen på veiledning og psykoterapi

Veiledning er ikke psykoterapi, jeg er ikke psykolog. Jeg har en doktorgrad i salutogenese og helsefremmende arbeid. Til forskjell fra å ha samtaler som har fortiden som omdreiningspunkt, er disse samtalene i programmet orientert rundt den fremtiden du gjerne vil skape for deg selv og andre. Vi arbeider sammen som partnere for å avdekke og utforske det som til nå har hindret deg i å få tatt ut ressursene og styrkene dine så optimalt som mulig. Jeg ønsker å støtte deg i å utvikle din selvomsorg, slik at du kan få solid kontakt med ditt indre driv. Ønsket er at du kommer i en oppbyggelig helseutvikling, at du utvikler robusthet, og raskt finner fotfestet skulle du oppleve å vakle. Målet er at du opplever å leve i god overensstemmelse med ditt indre driv, at du er bevisst og forbinder deg til den alltid pågående selvfornyingskraften og at du dermed opplever deg fleksibel, smidig, sterk, og i utvikling. Målet er at du øker kapasiteten til identifisering, omdanning og fornyelse av gamle fastlåste mønstre og at du er i en styrkende helseutvikling som gir økende opplevelse av sammenheng og trivsel. Du vil kunne merke det som økt opplevelse av mening, vitalitet, engasjement, og av stødighet, fleksibilitet, ro og glede.

VEILEDNINGEN ER IKKE BEHANDLING

Veiledning er ikke behandling for vanskelige emosjonelle utfordringer slik som alvorlig depresjon, angst eller traumer. Dersom du opplever noe av dette, vil jeg anbefale deg å ta kontakt med din fastlege for utredning og tradisjonell behandling i stedet. Får du allerede behandling for en psykologisk utfordring, ber jeg deg om å informere terapeuten din om at du deltar i veiledningsprogrammet. Programmet kan endre din nåværende måte å betrakte livet på.

Om meg

Jeg er doktor i salutogenese og helsefremmende arbeid fra psykologisk fakultet på Universitetet i Bergen. I over tyve år har jeg forsket, undervist og skrevet om helsefremmende arbeid og salutogense (av latinske salus/helse eller velferd, og det greske genesis/kilde eller utspring). Å forstå både oppbyggelig og nedbrytende helseutvikling, er sentralt for meg. Jeg har utviklet og gjennomført flere opplæringsprogram innen helsefremmende arbeid, salutogenese, veiledning og coaching, og arbeidsliv. Jeg er veileder og mentor, og har fordypning i organisasjonsutvikling og ledelse. Jeg har arbeidet individuelt og med grupper siden 1988. Fram til mars 2019 arbeidet jeg som førsteamanuensis på Universitetet i Sørøst Norge. Siden 2017 har jeg opparbeidet et internasjonalt nettverk som er mitt nåværende kollegafellesskap.

Tilbakemeldinger

«Jeg har vært så heldig at jeg i løpet av de siste 12 månedene har hatt Hege som veileder. Aldri har noen lyttet til meg på den måten hun har gjort, samtidig som hun har gitt meg en ny og viktig innsikt og troen på meg selv. Hun har vært som en klippe å holde fast ved, og gjennom hennes kloke og varme væremåte, er hun en person som det er meget lett å få tillit til. Hun har gitt meg gleden ved å lykkes, og jeg har fått større klarhet og sikkerhet i hvem jeg er. Ved hjelp av veiledningen i denne prosessen har hun gitt meg noe som er varig og gjennomgripende i livet mitt. Jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått anledning til å være med på denne reisen sammen med henne, og kan anbefale Hege på det det varmeste både som veileder og som medmenneske.» (Klient, veiledning en-til-en)

“Da jeg kom til Hege, hadde jeg mistet mye av troen på at jeg kunne, eller noen gang kom til å lykkes med det som var et viktig, personlig mål for meg. Det var kun en erkjennelse – at slik var det jo bare. Men gjennom verdens beste samtaler hvor jeg virkelig ble sett, hørt og forstått, gjennom større bevissthet i det som skjer rundt meg, og gjennom både gråt og latter, har jeg funnet tro på at jeg kanskje kan lykkes likevel. Jeg har blitt sterkere i meg selv, og fått større klarhet i hvem jeg er og hva jeg vil. Det er noe varig og viktig som har utviklet seg i meg gjennom denne prosessen. Jeg kan ikke få fullrost denne måten å jobbe med seg selv på, og fremfor alt kan jeg bare anbefale Hege på det varmeste. Hun er en eksklusiv coach som det er lett å få tillit til – som den trygge, kloke og hjertevarme personen hun er, og formidler på.” 

Birgit, klient en-til-en

«I have been in a mastermind group of 4 with Hege Forbech Vinje for the last 3 years, meeting regularly every other week. Hege is a native Norwegian speaker, but also participates and coaches very competently in English. Hege is a highly experienced coach, who brings a profound spiritual dimension to her work. She constantly upgrades her offerings to incorporate the latest cutting-edge ideas into her teachings. Hege is deeply wise, insightful and inspirational. I would trust her to help me navigate any issue, and enable me to evolve and grow in the best way possible.”

Alison Davis, partner in Mastermind group A

Programmene

Individuelt opplegg

Vi møtes 2 timer pr måned over minimum 12 måneder.
I ukene mellom hver sesjon arbeider du med øvelser, refleksjoner og meditasjoner. Hjemmearbeidet er designet på bakgrunn av undervisnings- og veiledningssesjonenes innhold og er spesielt tilrettelagt for din individuelle prosess. Refleksjonene sendes inn til meg før vårt neste møte og danner utgangspunkt for påfølgende sesjon.

Sesjonene foregår i Sandefjord, alternativt på nett.

Veiledningsspråket er norsk eller engelsk.

Enkeltstående sesjoner

Enkeltstående sesjoner er tilbud til klienter som ønsker en sporadisk form for veiledning. Tema, hyppighet og varighet bestemmes fortløpende etter klientens behov.

Sesjonene foregår i Sandefjord, alternativt på nett.

Veiledningsspråket er norsk eller engelsk.

Heiagjeng – Mastermind Gruppe

Programmet er designet for klienter som ønsker jevnlig og tett støtte fra en “Heiagjeng” i realiseringen av sine utviklingsprosjekt. Gruppedeltagerene har et felles ønske om å danne kraftpartnerskap. Partnerskapets hensikt er å støtte hverandre slik at medlemmene kan realisere det de har på hjertet. Partnerne gir fritt og generøst av sine ressurser, sin inspirasjon, støtte og ansvarlighet. Partnerne forstår at å utvikle kapasiteten til slikt nærvær, samtidig utvikler et felleskap som stimulerer egen vekst og utvikling. 

Gruppen finner sammen frem til møtehyppighet og struktur. Gruppestørrelse er 3-6 deltagere og kan være satt sammen av klienter, venner, kolleger eller profesjonelle nettverk. Sesjonene foregår i Sandefjord, alternativt på nett eller i en kombinasjon.

Veiledningsspråket er norsk eller engelsk.

Skreddersydde intensive opplegg

Noen klienter ønsker et mer intensivt opplegg skreddersydd til deres hverdag. Ta gjerne kontakt for en utforskningssamtale. Sammen kan vi designe et program som er unikt tilpasset dine behov. 

Meditasjonsprogram

Meditasjoner og meditative øvelser er faste ingredienser i veiledningen jeg tilbyr. Noen klienter ønsker dog å ha meditasjon som hovedfokus.

I meditasjonsprogrammet møtes vi to timer en gang i måneden. I sesjonen mediterer vi sammen og fordyper oss i månedens spesifikke tema. Vi har fokus på det samme tema over to måneder. Fordelt over perioden vil du motta fem meditasjoner som belyser tematikken på ulike måter.

Sesjonene foregår i Sandefjord, alternativt på nett.

Veiledningsspråket er norsk eller engelsk.

 

Undervisning og workshops

Jeg tilbyr undervisning og workshops over ulike temaer.

Ta gjerne kontakt for en utforskningssamtale. Sammen kan vi designe et opplegg som er unikt tilpasset deres ønsker og behov. 

Balansen mellom feminim og maskulin kraft

Det er altså mulig å ytre sett være vellykket, og smertefullt nedtrykt og forvirret på innsiden samtidig. Dette er et paradoks. Noe av forklaringen kan ligge i at vi langt på vei lever og arbeider i en kultur som har kultivert den maskuline væremåten, det ‘å leve fra hodet’. For å være vellykket og gjøre såkalt karriere, har mange av oss lært å arbeide logisk, analytisk, rasjonelt og planmessig. Samtidig har vi lært å koble bort de sidene av oss som tradisjonelt er assosiert med mykhet, sårbarhet, undring, ikke vite alle svarene, men være nysgjerrig, ustrukturert, romslig, omfavnede, lyttende osv.

Ta gjerne kontakt

Jeg setter pris på om du tar kontakt for ytterligere detaljer om veiledning,
undervisning, foredrag og priser på tjenestene.

Telefon: +47 482 55 960

E-post: hfvinje@gmail.com

Du er også hjertelig velkommen til å ta kontakt for å avtale en gratis utforskningssamtale. Utforskningssamtalen innebærer ingen forpliktelse. Den har kun til hensikt å hjelpe deg å se klarere om dette er en type undervisning, foredrag, personlig veiledning eller gruppedeltagelse som er aktuell for deg.

Jeg ser frem til å høre fra deg.